Potrójny sukces na Łotwie

27 kwietnia 2019 roku drużyna SumoMasters z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej wzięła udział w międzynarodowych zawodach Baltic Robot Sumo 2019 odbywających się w Malta na Łotwie. Drużyna w składzie: Paulina Łapińska, Marcin Dziubek i Michał Falkowski wystawiła w kategorii MegaSumo z roboty: Masakrator, Speedster, ACE i Javelin.

Zawody rozgrywano metodą „każdy z każdym”. Po długich i ciężkich walkach, nastąpiło zsumowanie wszystkich zdobytych punktów, które pokazało klasę zespołu SumoMasters.

Wszystkie miejsca na podium zajęli reprezentanci Koła Naukowego Robotyków z Wydziału Mechanicznego PB. Pierwsze miejsce wywalczył robot Javelin, drugie miejsce robot Masakrator, a trzecie miejsce robot ACE. Dzięki temu zespół SumoMasters zdobył drugie zaproszenie na najważniejsze zawody w sezonie All Japan Robot-Sumo Tournament, które odbywają się co roku w Japonii.

Z zawodów na Łotwie zespół wraca wyczerpany, lecz w bardzo dobrych nastrojach. Wysokie miejsca  mobilizują do dalszych zmagań. Tym bardziej, że już 4 maja w Krasiejowie drużyna będzie walczyć o kolejne zaproszenie na zawody w Japonii.

Wsparcie finansowe na budowę i udoskonalanie swoich konstrukcji oraz na udział w zawodach,  studenci otrzymali od Wydziału Mechanicznego, Prezydenta miasta Białegostoku (w ramach umowy dotyczącej promocji miasta) oraz firm: Wenglor, Faulhaber i Yato.